Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

tisk/print

 

ROZCESTNÍK:

 

1. MANU PROPRIA

2. DOCUMENTA PRAGENSIA

3. DOCUMENTA PRAGENSIA monographia

4. ALBUM POZDNĚ STŘEDOVĚKÉHO PÍSMA

5. REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE

6. EDICE A STUDIE STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH

7. PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ

8. JUBILEJNÍ SBORNÍKY

9. KATALOGY VÝSTAV

10. LIBRI CIVITATIS

11. STUDIA HISTORICA

12. INTERPRETATIONES

13. MILITARIA ACADEMICA

 


 

MANU PROPRIA (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

Manu propria (tj. „vlastní rukou“) je původní ediční řada spolku Scriptorium, založená v roce 2002. Jejím cílem je zpřístupňovat v kritických edicích ego-dokumenty, tedy texty subjektivní či autobiogarfické povahy (vzpomínky, deníky, pamětní knihy, osobní koresponednci apod.). V této řadě se setkáte přirozeně především s texty spjatými osobou či místem vzniku s českými zeměmi: Časově není řada omezena, zahrnuje období od středověku přes raný novověk až do 21. století.

Jedná se o maloformátovou ediční řadu pro spíše kratší texty, což souvisí s původním primárním zaměřením na raný novověk. Texty z moderní doby jsou ale rozsahem často delší, což jsme v případě "inženýrských pamětí" Emila Zimmlera řešili rozdělením edice do dvou svazků (sv. 7, 2013). V roce 2022 jsme se pro delší texty založili novou "podřadu" ve větším formátu – Manu propria maior. 

 

DOSUD VYŠLO

Manu propria (základní řada):

1. Alžběta Lidmila z Lisova – Rodinné paměti
2. Kryštof Václav z Nostic – Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705
3. Gabriela ze Schwarzenbergu – Krátká cesta životem a Evropou
4. Jan Zajíc z Házmburka – Sarmacie aneb zpověď českého aristokrata

5. Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Booden – Deníkové rodinné záznamy (1785-1808)
6.
Karel Kramerius – Putování po českých hradech (1814–1818)
7. Emil Zimmler – Moje inženýrské paměti, 1.+2. díl
8. Z poddaného šlechticem. Rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova
9. Tisíc kilometrů v sedle. Dálkové jízdy Bohuslava Taraby

 

Manu propria maior:

1. Jiří Goldschmíd, Vzpomínky (1925–2002)

 

 

 


DOCUMENTA PRAGENSIA (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

je sborníková řada, ve které jsou publikovány převážně příspěvky z konferencí Archivu hl. m. Prahy, kterou vydává od roku 1980 Archiv hl. m. Prahy.

Od svazku XIII se vydávání tohoto periodika pro Archiv hl. m. Prahy ujal spolek Scriptorium, čímž významně stoupla jeho technická a estetická úroveň. Sborníky jsou vydávány nejméně jednou ročně a počet vydaných svazků se blíží třiceti.


DOCUMENTA PRAGENSIA monographia (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

je ediční řada založená Archivem hl. m. Prahy v roce 1992. Zabývá se pražskými dějinami a zahrnuje zatím převážně edice historických pramenů.

Jako první byla vydána edice Jaroslavy Mendelové – Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském (1584–1600).

Od druhého svazku se na vydávání této ediční řady podílí spolek Scriptorium. Na vydávání se též okrajově podílejí další instituce jako např. Heraldická společnost v Praze či Fakulta architektury ČVUT Praha.

 


ALBUM POZDNĚ STŘEDOVĚKÉHO PÍSMA (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

Od roku 2002 vydává spolek Scriptorium rozsáhlé dílo Hany Pátkové Album pozdně středověkého písma. Z prvotního úmyslu zvládnout tímto způsobem Severní Čechy se vyklubal rozsáhlý a ojedinělý projekt, který se doposud dočkal 10 svazků.


REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

Toto stěžejení ediční dílo české historiografie počal vydávat roku 1855 Karel Jaromír Erben. Obsahuje regesty – zkrácené texty – listin bohemikálního charakteru vydaných v letech 600–1419. Celé toto dílo, vycházející již více než 150 let, doposud není dokončeno, jeho doposud vydané svazky naleznet ZDE. Od roku 2000 se na vydávání tohoto edičně náročného díla podílí spolek Scriptorium. Tohoto podílu si nesmírně vážíme a doufáme že tak nesmazatelně přispějeme naší historické vědě.


EDICE A STUDIE STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

V roce 2009 počal Státní oblastní archiv v Litoměřicích vydávat novou ediční řadu Edice a studie Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Je nám ctí, že jsme mohli spolupracovat na vydání prvního svazku této edice: Petr Kopička, Oldřich Kotyza Paměti Roudnických měšťanů. Brodští a Jílkové.


PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

Pražský sborník historický začal vycházet v roce 1964 v malém formátu 14,5×20 cm (Úvodní text prvního ročníku). Vydával jej Národní výbor hl. m. Prahy ve spolupráci s Pražskou informační službou v nakladatelství Orbis. Koncem 60. let jej začlo vydávat nakladatelství Orbis pro Archiv hl. m. Prahy a tehdy dostal v podstatě svou dnešní podobu (formát B5, vázaná kniha s přebalem). Počínaje číslem XI jej začlo vydávat nakladatelství Panorama, které jej vydávalo až do roku 1993. V letech 1994–2000 jej vydávalo nakladatelství KLP, další tři svazky XXXII–XXXIV vydalo nakladatelství Albis international. Číslo XXXV vydalo nakladatelství Scriptorium. Nejnovější svazky naleznete v databázi našich knih.


JUBILEJNÍ SBORNÍKY (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady) + Sborník Seminář a jeho hosté, jenž je součástí řady Documenta pragensia.

Zcela neplánovaně se spolek stal vydavatelem již jubilejních několika sborníků výzanmným osobnostem z různých oborů historických i příbuzných věd. Mohl se tak podílet na poctě např. Zdeňce Hledíkové, Ivanu Hlaváčkovi nevo Václavu Ledvinkovi. Pro zájemce o tento druh literatury jsme zavedli tyto sborníky v naší databázi jako ediční řadu, kde je podle tohoto příznaku můžete též pohodlně vyhledat.


KATALOGY VÝSTAV (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

Stejně tak neplánovaně se spolek stal vydavatelem několka výstavních katalogů, které bez ohledu na téma, ztvárnil podobným způsobem a založil tak jakousi ediční řadu, která je také zpřehledněna v naší databázi knih.


LIBRI CIVITATIS (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady vydané ve Scriptoriu)

Spolek Scriptorium se jako vydavatel podílí od roku 2011 na projektu LIBRI CIVITATIS – DOKUMENTACE A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ MĚSTSKÝCH KNIH V ČESKÉ REPUBLICE. (stránky projektu)


STUDIA HISTORICA (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady vydané ve Scriptoriu)

Od roku 2014 spolupracujeme s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na vydávání  ediční řady Studia historica. (stránky projektu)


INTERPRETATIONES (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady vydané ve Scriptoriu)

Od roku 2019 spolupracujeme s Ostravskou univerzitou na vydávání ediční řady Centra pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium – INTERPRETATIONES. (stránky projektu)


MILITARIA ACADEMICA (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady vydané ve Scriptoriu [zatím nefunkční])

Od roku 2023 vydáváme ve spolupríci se Společností pro výzkum dějin vojenství (SVDV) novou ediční řadu MILITARIA ACADEMICA, určenou pro menší odborné texty k interdisciplárně pojatým militárním dějinám (new military history).