Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[31.08.18]
Kamil Podroužek

Člověk a pískovec – Tři případové studie osídlení pískovců s teoretickým úvodem o metodě formální analýzy archeologizovaných staveb

Publikace představuje ve třech tematických studiích a teoretickém úvodu část výsledků výzkumu, prováděného autorem od roku 1986 v pískovcových oblastech České republiky. Expozé Stavby v pískovcovém podloží – pramen historického poznání seznamuje s obecnou metodou výzkumu archeologizovaných staveb v pískovcích. Studie o kapli Božího hrobu ve Velenicích ukazuje na jediné stavbě možnosti využití souboru digitálních technik pro dokumentaci a vyhodnocovaní torzální sakrální architektury. Sídelní vývoj lokality Hvězda u České Lípy je modelován na základě analýz formální struktury osídlení, které je ledováno od stop a reliktů, až po urbanismus jednotlivých sídelních areálů. V závěrečné studii Sušárny ovoce v pískovcích je interpretován plošně rozšířený typ výrobních objektů, které díky zániku své funkce ztratily i své obecné označení a stojí tak zcela mimo stávající živou kulturu.

vydáno 2018, B5, vázaná, 304 stran
počet barevných vyobrazení: 150
počet černobílých vyobrazení: 100
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-88013-64-8
více ] »
[29.04.18]
Táňa Šimková

„Hrad přepevný je Pánbůh náš.“ Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury

Luterská šlechta usazená v okrajových částech Českého království 16. století tvořila klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování oblasti. Situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve sledovaném území vytvořila, byla natolik specifická, že vzbuzovala pozornost již ve své době a tento zájem neutichal ani v následujících letech a stoletích. Vedle nepříliš četně dochovaných písemných pramenů a zpráv po sobě jednotlivé rody navíc zanechaly pozdně gotické a renesanční kostely, jejichž poměrně nezvyklá podoba dodnes přitahuje zájem badatelů. Vedle toho, že se jedná o zajímavé stavby z hlediska stavební historie, je lze vnímat rovněž jako symboly šířící se luterské reformace, která do oblasti pronikala právě prostřednictvím původem saských šlechtických rodů. Studium symbolického významu kostelů prostřednictvím kombinovaného rozboru písemných a hmotných pramenů, stejně jako poznání především duchovního působení a vlivu jednotlivých rodů se stalo hlavním předmětem této knihy.

vydáno 2018, B5, vázaná, 336 stran
počet barevných vyobrazení: 88
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-88013-58-7
více ] »
[27.03.18]
(Edd.) Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková a Jiří Pešek

Documenta Pragensia 35. Nezměrné ztráty a jejich zvládání. Obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka

Stati a rozšířené příspěvky z 33. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien a Lehrstuhl für Neueste Geschichte der Goethe-Universität Frankfurt am Main ve dnech 7. a 8. října 2014 v Clam-Gallasově paláci v Praze

vydáno 2016, A5, brožovaná, 544 stran
počet černobílých vyobrazení: 42
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-00000-00-0
více ] »
[20.03.18]
Pavla Slavíčková

ÚČETNICTVÍ MEZI TRADICÍ A RACIONALITOU v českých zemích od středověku do počátku 18. století

Dějiny účetnictví nemají v české knižní produkci zvlášť hojné zastoupení, a i proto je kniha Pavly Slavíčkové Účetnictví mezi tradicí a racionalitou od středověku do počátku 18. století v jistém smyslu unikátní. Jejím záměrem je na základě analýzy širokého spektra soudobých historických pramenů seznámit čtenáře s podobou nejstarší účetní soustavy používané na našem území, vysvětlit, v čem spočívala její specifika a proč u nás, na rozdíl od zemí zejména západní Evropy, nenašlo v tomto období uplatnění podvojné účetnictví. Kniha je rozdělena do čtyř oddílů, které poskytují čtenáři mimo jiné vhled do soudobé účetní teorie, pojednávají o struktuře a účelu vedených účetních záznamů, vyhodnocují míru vyspělosti účetní techniky oproti jiným historickým účetním soustavám používaným ve stejném období jak u nás, tak i v zahraničí. I proto může tato kniha sloužit nejen jako praktická pomůcka badatelům pro potřeby interpretace výpovědní hodnoty u nás dochovaných historických účetních záznamů, ale i jako dosud nejpodrobnější vhled do problematiky vývoje účetnictví a účetních soustav na našem území v období středověku a raného novověku.

vydáno 2017, A5, vázaná, 240 stran
počet černobílých vyobrazení: 7
náklad: 350 výtisků, cena 265.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-60-0
[18.03.18]
Pražský sborník historický XLIV

vydáno 2016, B5, vázaná, 592 stran
počet barevných vyobrazení: 27
počet černobílých vyobrazení: 121
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-88013-61-7
více ] »
[02.02.18]
DOCUMENTA PRAGENSIA SUPPLEMENTA VI. Městský farní kostel v českých zemích ve středověku

Svazek přináší příspěvky z konference pořádané Archivem hl. m. Prahy ve spolupráci s Katedrou historie FF UJEP Ústí nad Labem v listopadu 2013. Městský farní kostel je představen v rozličných rovinách - nejev v primární kultovní roli, ale též v rovině správní, politické, umlěecké (architektonické) či obecněji sociální a kulturní (memoriální kultura, rodová prestiž).

vydáno 2015, B5, brožovaná, 360 stran
počet černobílých vyobrazení: 64
náklad: 450 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-59-4
více ] »
[29.01.18]
Jan Hrdina

Relikvie - odpustky - poutní odznaky. Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy

Monografie přináší čtyři dílčí sondy do náboženského života Prahy Karla IV. a Václava IV., které více či méně spojuje bývalá kaple Božího Těla na dnešním Karlově náměstí. Jedná se o ukazování svatých ostatků při procesích, otázky dalšího zasvěcení kaple, prodej papežských odpustků v Čechách a nález poutního odznaku v Praze v širším středoevropském kontextu. Publikaci vydáváme ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

vydáno 2017, A5, vázaná, 192 stran
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 400 výtisků, cena 154.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-44-0
[29.01.18]
Hana Pátková (ed.)

Tisíc kilometrů v sedle. Dálkové jízdy Bohuslava Taraby

Již devátý svazek ed. řady Manu propria zavede čtenáře do prostředí prvorepublikového jezdeckého sportu. Přináší edici deníků ze dvou dálkových jízd hudebního skladatele a publicisty, ale také aktivního sokolského jezdce Bohuslava Taraby. V roce 1934 projel s redaktorem Radovanem Šimáčkem trasu Praha-Košice, v roce 1938 absolvoval jízdu z podkarpatoruské Teresvy do Lán ke hrobu TGM. Z druhé jízdy jsou otištěny též zápisky Tarabovy manželky Milady, účastnící se jakožto "ubytovatel". Texty jsou svědectvím nejen o dobovém jezdeckém sportu, ale i o vzrušené atmosféře období ohrožení Československé republiky v létě 1938.

vydáno 2017, B6, jiná, 192 stran
počet barevných vyobrazení: 21
počet černobílých vyobrazení: 14
náklad: 400 výtisků, cena 209.00 Kč
ediční řada: Manu propria
ISBN 978-80-88013-57-0
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
[09.05.17] Vážení příznivci, jako minulý rok nás opět najdete na knižním veletrhu Svět knihy 2017
[07.05.17] Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[09.05.16] Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »