Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

 

Vzhledem k pokračujícícmu zájmu  jsme vydali dotisk publikace Michala Dragouna Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa.

Cena po dotisku činí 396 Kč.