Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

Martin Nejedlý, autor publikace

Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků,

kterou vydal náš spolek, byl oceněn

Cenou Josefa Hlávky,

kterou uděluje Nadace český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Gratulujeme!