Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[24.07.17]
Petr Wohlmuth

KREV, ČEST A HRŮZA. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747

Kniha nabízí analýzu dobové kultury války a jejích proměnných, jejich vzájemného vztahu a jeho rekonfigurace v průběhu boje o nizozemskou pevnost Bergen op Zoom v kulminačním bodě války o rakouské dědictví v roce 1747. Alternativní způsob práce s prameny, který opouští chápání vojenského střetu podle klasických konzervativních šablon vojenské historie, vede autora k závěru, že dobově mimořádný a dramatický boj o pevnost Bergen op Zoom se odvíjel primárně od zásadního nedorozumění mezi útočníky a obránci ve smyslu kultury války, především otázek vojenské cti a s ní spojených legitimních způsobů vedení boje.

vydáno 2017, B5, vázaná, 480 stran
počet barevných vyobrazení: 16
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 400 výtisků, cena 418.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-49-5
více ] »
[12.07.17]
Miroslava Přikrylová

Fotografický ateliér H. Eckert v Praze. Obrazový katalog fotografií uložených v Archivu hl. m. Prahy – Rekonstrukce fotografické produkce ateliéru na základě nově objevených pramenů

Katalog obsahuje náhledy více než 3500 fotografií (negativů či pozitivů) ateliéru H. Eckert v Praze dochovaných ve sbírce fotografií Archivu hl. m. Prahy. Jedná se o fotografie pražské i mimopražské - budovy, přírodní památky, hrady, zámky, události a akce z konce 19. a počátku 20. století. Knihu provází úvodní studie k historii ateliéru a okolnostem rekonstrukce fotografické produkce ateliéru na základě nově objevených dobových zápisníků obsahujících seznamy pořízených fotografií.

vydáno 2017, A4 našíř, vázaná, 704 stran
počet černobílých vyobrazení: 3653
náklad: 700 výtisků, cena 1500.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-47-1
[15.06.17]
Alena Hadravová

Druhý vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z ­Národní knihovny v Praze - The Second Vatican Mythographer. Two Newly Identified Manuscripts from the National Library in Prague

Práce přináší transkripce dvou nově identifikovaných rukopisů české prove­nience s latinským textem tzv. Druhého vatikánského mytografa, tedy středověkého souhrnu antické mytologie. Autorem prvního rukopisu z roku 1401 je Šimon z Rokycan, pozdější rektor pražské univerzity, upálený Janem Žižkou při dobytí Berouna v roce 1421. Druhý opis je anonymní a možná ještě o několik let starší. Transkripce obou rukopisů jsou obsaženy na připojeném CD spolu s transkripcemi dalších čtyř vybraných rukopisů textu pro potřeby dalšího studia.

vydáno 2017, B5, vázaná, 372 stran
počet černobílých vyobrazení: 4
náklad: 300 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-48-8
[05.06.17]
Jaroslav Jásek – Hana Vobrátilková – Zuzana Drnková Vašáková

Vodné a stočné v Praze – cena vody pitné, užitkové a odpadní

Monografie se zabývá dějinami cen za vodu (tedy vodného a stočného, ale i dalších poplatků) i za odklízení odpadní vody (resp. fekálií) v Praze od nejstarších dob až do současnosti. Je členěna chronologicky do kapitol věnovaných době do sjednocení pražských měst (1784), období 1784–1888, dále 1888– 1954, 1954–1998 a 1998–2014. Zvláštní kapitola je věnována technickému a provoznímu zázemí pro odběratelské vztahy a stanovení vodného či stočného (odměřovací kohouty, vodoměry apod.), včetně přehledu o vývoji výroby vodoměrů pro hlavní město Prahu. Knihu provází bohatá fotografická dokumentace a edice dobových pramenů.

vydáno 2017, B5, vázaná, 256 stran
počet černobílých vyobrazení: 83
náklad: 500 výtisků, cena 319.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-45-7
[15.05.17]
Karel Staněk

Sen o novém Portugalsku v tropech. Portugalský pokus o osídlení Šrí Lanky (1580–1630)

Kniha poutavě popisuje portugalskou objevitelskou epopej v Orientu, která započala na přelomu 15. a 16. století jako převážně obchodní podnik, ale vyústila v pokus vybudovat plnohodnotné osídlení na Šrí Lance. Ostrov Šrí Lanka hrál zpočátku význačnou roli jako producent prvotřídní skořice, avšak v letech 1580–1630 nabyl pro Portugalce specifického významu – toužili z něj vytvořit „nové Portugalsko“ či „druhou Brazílii“. Autor se zevrubně věnuje ambicióznímu kolonizačnímu projektu i příčinám jeho konečného neúspěchu.

vydáno 2017, A5, vázaná, 400 stran
počet černobílých vyobrazení: 57
náklad: 500 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-46-4
více ] »
[15.04.17]
Documenta Pragensia 34. „Chudé budete mít mezi sebou stále…“ Od charity k sociální politice ve městech 18.–20. století

Stati a rozšířené příspěvky z 32. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy,uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.,a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy ve dnech 8. a 9. října 2013 v Clam-Gallasově paláci v Praze

vydáno 2015, A5, brožovaná, 732 stran
počet černobílých vyobrazení: 19
náklad: 550 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-43-3
více ] »
[30.03.17]
Tomáš Klír a kol. (Martin Hůrka, Wolfgang Janka, Hana Pátková, Dana Vodáková)

Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456

Edice představuje další svazek ediční řady Libri civitatis. Edici uvozuje obsáhlá studie zasazující knihy chebské zemské berně do širokého kontextu historického vývoje celého Chebska a jeho správy ve středověku. Obsah ediční části tvoři: Smíšený berní rejstřík z roku 1438 (chebský opis J. J. Klausera z roku 1769), Komentář J. J. Klausera, připojený k opisu berního rejstříku z roku 1438, a Oceňovací berní kniha z roku 1456. Edici provází smíšený rejstřík úvodních kapitol, místní, osobní a věcný rejstřík edice, lokalizační tabulka vsí a česko-německých ekvivalentů, obrazová a mapová příloha.

vydáno 2016, B5, vázaná, 712 stran
počet černobílých vyobrazení: 51
náklad: 385 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Libri civitatis
ISBN 978-80-88013-35-8
[28.02.17]
Milada Homolková - Michal Dragoun (edd.)

Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

V době těsně před vypuknutím husitské revoluce vznikl v Praze latinský traktát Mikuláše z Drážďan "Tabule veteris et novi coloris", který se pomocí kombinace obrazu a slova kriticky vyjadřoval ke stavu církve. O jeho popularitě svědčí řada opisů, mj. dva staročeské - pod názvem "Tabule staré a nové barvy". jejich kritickou edici přináší tato publikace. Úvodní studie zasazují Tabule do historického, kodikologického a ikonografického kontextu, zkoumají vztah latinského a českého textu a věnují se struktuře a jazyku českého překladu. V obrazové příloze jsou reprodukována všechna folia obou verzí tabulí. Kniha je vybavena rejstříkem osob. Vyjde na začátku března 2017.

vydáno 2017, B5, vázaná, 416 stran
počet barevných vyobrazení: 113
počet černobílých vyobrazení: 9
náklad: 400 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-41-9
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
[09.05.17] Vážení příznivci, jako minulý rok nás opět najdete na knižním veletrhu Svět knihy 2017
[07.05.17] Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[09.05.16] Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »