Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[15.04.17]
Documenta Pragensia 34. „Chudé budete mít mezi sebou stále…“ Od charity k sociální politice ve městech 18.–20. století

Stati a rozšířené příspěvky z 32. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy,uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.,a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy ve dnech 8. a 9. října 2013 v Clam-Gallasově paláci v Praze

vydáno 2015, A5, brožovaná, 732 stran
počet černobílých vyobrazení: 19
náklad: 550 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-43-3
více ] »
[30.03.17]
Tomáš Klír a kol. (Martin Hůrka, Wolfgang Janka, Hana Pátková, Dana Vodáková)

Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456

Edice představuje další svazek ediční řady Libri civitatis. Edici uvozuje obsáhlá studie zasazující knihy chebské zemské berně do širokého kontextu historického vývoje celého Chebska a jeho správy ve středověku. Obsah ediční části tvoři: Smíšený berní rejstřík z roku 1438 (chebský opis J. J. Klausera z roku 1769), Komentář J. J. Klausera, připojený k opisu berního rejstříku z roku 1438, a Oceňovací berní kniha z roku 1456. Edici provází smíšený rejstřík úvodních kapitol, místní, osobní a věcný rejstřík edice, lokalizační tabulka vsí a česko-německých ekvivalentů, obrazová a mapová příloha.

vydáno 2016, B5, vázaná, 712 stran
počet černobílých vyobrazení: 51
náklad: 385 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Libri civitatis
ISBN 978-80-88013-35-8
[28.02.17]
Milada Homolková - Michal Dragoun (edd.)

Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

V době těsně před vypuknutím husitské revoluce vznikl v Praze latinský traktát Mikuláše z Drážďan "Tabule veteris et novi coloris", který se pomocí kombinace obrazu a slova kriticky vyjadřoval ke stavu církve. O jeho popularitě svědčí řada opisů, mj. dva staročeské - pod názvem "Tabule staré a nové barvy". jejich kritickou edici přináší tato publikace. Úvodní studie zasazují Tabule do historického, kodikologického a ikonografického kontextu, zkoumají vztah latinského a českého textu a věnují se struktuře a jazyku českého překladu. V obrazové příloze jsou reprodukována všechna folia obou verzí tabulí. Kniha je vybavena rejstříkem osob. Vyjde na začátku března 2017.

vydáno 2017, B5, vázaná, 416 stran
počet barevných vyobrazení: 113
počet černobílých vyobrazení: 9
náklad: 400 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-41-9
[31.01.17]
Václav Ledvinka

Documenta pragensia supplementa VII. MĚSTA A ŠLECHTA VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU. Výbor statí Václava Ledvinky

Výbor statí doc. PhDr. Václava Ledvinky, pedagoga a dlouholetého Archiváře hl. m. Prahy, vydaný k jeho životnímu jubileu.

vydáno 2016, A5, brožovaná, 400 stran
počet černobílých vyobrazení: 12
náklad: 400 výtisků, cena 300.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-42-6
více ] »
[16.01.17]
Jana Janišová – Dalibor Janiš

Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století

Obsáhlá monografie přibližující kodifikaci zemského práva na Moravě v 16. a 17. století. Monografii provází edice materiálů k revizi Moravského zřízení zemského z roku 1604 a z let 1605–1620. Publikace navazuje na předchozí publikaci Zřízení zemské markrabství moravského z roku 1604. Je bohatě ilustrována a provázena nezbytným aparátem.

vydáno 2016, B5, vázaná, 480 stran
počet černobílých vyobrazení: 112
náklad: 300 výtisků, cena 374.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-37-2
[10.01.17]
Jaroslava Mendelová

Liber inquilinorum Nového Města pražského 1585/1586

Edice rukopisu 1127 Archivu hl. m. Prahy obsahující soupis obyvatel Nového Města pražského z přelomu let 1585/1586 představuje další svazek ediční řady měských knih z edice Libri civitatis. Edici provází úvodní studie, rejstříky, obrazová příloha a vysvětlivky.

vydáno 2016, B5, vázaná, 416 stran
počet barevných vyobrazení: 8
náklad: 350 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Libri civitatis
ISBN 978-80-88013-40-2
[14.12.16]
Jaroslav Panáček (ed.)

Kronika města České Lípy mistra Hanse Kriescheho

Třetí svazek ed. řady Státního oblastního archivu v Litoměřicích "Edice a studie" přináší edici rukopisné kroniky města České Lípy, kterou na přelomu 16. a 17. století sepsal písař pekařského cechu Hans Kriesche. Kronika, dnes uložená ve sbírkách Knihovna Národního muzea, zahrnuje dějiny města od počátků až do roku 1621. je vydána paralelně, tedy v německém originálu a moderním českém překladu, s potřebným kritickým a výkladovým komentářem. Knihu doprovází studie, rejstříky a barevná obrazová příloha.

vydáno 2016, B5, vázaná, 376 stran
počet barevných vyobrazení: 21
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 450 výtisků, cena 407.00 Kč
ediční řada: Edice a studie SOA Litoměřice
ISBN 978-80-88013-39-6
více ] »
[14.12.16]
Martin Nejedlý

Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku

Kniha čtenářům tlumočí otázky, jež může historik položit souboru literárních děl sepsaných v 15. století na dvoře burgundských vévodů. Představuje příběhy života a tvorby několika básníků, kronikářů, romanopisců a cestovatelů, které spojuje osoba mecenáše, vévody Filipa Dobrého (1396-1467): básníka a cestovatele Guilleberta de Lannoy, jeho následovníka, "zvěda" Bertrandona de la Broquière, dvorských literátů Michaulta Tailleventa a jeho přítele Jeana Régniera a básníka a kronikáře Georgese Chastelaina. Výpravná monografie profesora pražské filozofické fakulty UK Martina Nejedlého je doprovozena velkým množstvím čb i barevných vyobrazení.

vydáno 2016, B5, vázaná, 748 stran
počet barevných vyobrazení: 56
počet černobílých vyobrazení: 509
náklad: 600 výtisků, cena 550.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-38-9
více ] »
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
[12.10.16] Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[09.05.16] Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[13.05.15] Spolek Scriptorium se zúčastní knižního veletrhu Svět knihy 2016
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »