Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[02.12.16]
Tomáš Okurka

"Vynikající hospodářský a národní čin". Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891-1914. Aktéři a jejich motivace

První práce, která přináší širší komparativní pohled na dějiny průmyslových a všeobecných výstav v Čechách v období jejich vrcholného rozkvětu. Autor zkoumá výstavy jako sociální jev, zajímá se o jejich aktéry (tedy pořadatele, účastníky i návštěvníky) a o motivace vedoucí k jejich pořádání (a navštěvování), a to v sociálním kontextu (mj. v kontextu česko-německého národního antagonismu). Na konci je připojen přehled všech průmyslových a všeobecných výstav v Čechách v l. 1891-1914. Kniha je doprovozena zajímavými ilustracemi. Publikace je 17. svazkem řady STUDIA HISTORICA, vydávané FILOZOFICKOU FAKULTOU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem, která ji také distribuuje.

vydáno 2016, B5, vázaná, 252 stran
počet černobílých vyobrazení: 29
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-88013-23-5
[15.11.16]
V. Brom – V. Čermák – M. Dragoun – A. Ebersonová – O. Halama – J. Marek – O. Sixtová – K. Spurná – D. Timofejev – T. Visi

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 D, 1 E a 1 G

Již pátý svazek nově zpracovaných rukopisů zlomků významné české knihovny. Jedná se o velmi pestrý soubor, mj. o staroslovanské (hlaholské i cyrilské) zlomky, zlomky jazykově české, německé i latinské, materiály k dějinám jednoty bratrské v Polsku, jakož i hebrejské a orientální fragmenty. Publikace je opět vybavena několika rejstříky. Vychází ve spolupráci s Národním muzeem.

vydáno 2016, 190×270 mm, vázaná, 376 stran
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 400 výtisků, cena 231.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-36-5
[11.10.16]
Eva Hajdinová

Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století

Monografie přináší srovnání života komunit tajných nekatolíků na dvou odlišných místech Evropy v 18. století - ve východních Čechách a v jihofrancouzské oblastí Horní Languedoc. I přes velmi rozdílné životní podmínky využívaly obě náboženské skupiny podobné ústupky a kompromisy, stejně jako ofenzivní strategie vůči rekatolizačním silám státu a církve. Autorka se zaměřuje na hledání styčných bodů a rozdílů v rámci konkrétních jevů v životě a zbožnosti východočeských a hornolanguedockých tajných evangelíků. Hlavní témata publikace se dotýkají socioprofesního složení komunit, forem tajných bohoslužebných shromáždění, úlohy a rozdílné míry potřebnosti kazatelů, role přechodových rituálů, knižní kultury či mechanismů distribuce zakázané literatury. Monografii vydáváme společně s Masarykovým ústavem - Archivem AV ČR, v.v.i.

vydáno 2016, B5, vázaná, 496 stran
počet barevných vyobrazení: 20
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 400 výtisků, cena 429.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-26-6
více ] »
[10.10.16]
Pražský sborník historický XLIII

vydáno 2015, B5, vázaná, 732 stran
počet barevných vyobrazení: 16
počet černobílých vyobrazení: 13
náklad: 600 výtisků, cena 407.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-88013-32-7
více ] »
[06.10.16]
Michael Diefenbacher, Olga Fejtová a Zdzisław Noga

KRAKAU – NÜRNBERG – PRAG: DIE ELITEN DER STÄDTE IM MITTELALTER UND IN DER FRÜHEN NEUZEIT Herkunft, Nationalität, Mobilität

KRAKOV – NORIMBERK – PRAHA: ELITY MĚST VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU, Původ, národnost, mobilita, mentalita – – – První publikace příspěvků z evropského projektu mezinárodních konferencí pořádaných Institutem historie Pedagogické univerzity Krakov, Národním archivem v Krakově, Archivem města Norimberku a Archivem hlavního města Prahy, zaměřeného na problematiku srovnávacích dějin tří evropských metropolí přednostně v období středověku a raného novověku. (německy, částečně anglicky)

vydáno 2016, A5, vázaná, 276 stran
počet barevných vyobrazení: 19
náklad: 500 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-29-9
[29.09.16]
Jan Lhoták

LIBRI CIVITATIS IX. – Registra památná města Sušice 1550–1628

Odborná edice sušické městské knihy, provázená úvodní studií, rejstříky a obrazovou přílohou. Knihu distribuuje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

vydáno 2016, B5, vázaná, 592 stran
počet barevných vyobrazení: 17
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 350 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Libri civitatis
ISBN 978-80-88013-30-3
více ] »
[19.09.16]
Jan Klíma

Předchůdci latinskoamerické svobody. Tiradentes, Hidalgo, Artigas

Čtivý soubor tří životopisů významných bojovníků za nezávislost v období od konce 18. století do vyvrcholení latinskoamerických revolucí ve 20. letech 19. století. Jejich osudy se týkají různých prostorů (Brazílie, Mexiko, La Plata), a tak umožňují pochopit specifickou problematiku dotyčných regionů. Po každém životopisu následuje relevantní bibliografie. Kniha je doplněna 33 ilustracemi a 2 mapami.

vydáno 2016, A5, vázaná, 244 stran
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 800 výtisků, cena 286.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-34-1
[03.08.16]
Veronika Čapská

Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství

Kniha přináší nové, interdisciplinárně ukotvené, interpretace textů a předmětů hmotné kultury spjatých s generací dědiců Františka Antonína Šporka, v pozadí jejichž vzniku a oběhu často stály procesy kulturních přenosů a dárcovské vazby (jako patronace či směna). Monografie také vůbec poprvé edičně zpřístupňuje dlouholetou korespondenci Anny Kateřiny Swéerts-Špork s řeholnicemi kláštera v tyrolském Sonnenburgu. Kniha tak představuje určitou bilanci a výrazný posun ve (swéerts-)šporkovském bádání. Publikace je vybavena bohatým obrazovým materiálem, z velké části barevným, a také rejstříkem.

vydáno 2016, A5, vázaná, 328 stran
počet barevných vyobrazení: 29
počet černobílých vyobrazení: 7
náklad: 400 výtisků, cena 250.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-33-4
více ] »
Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[12.10.16] Encyklopedie provázející čtenáře po pražských, zejména viničních, usedlostech se dočkala svého třetího vydání. Kromě drobných upřesnění doznává změn zejména v rozsáhlé obrazové příloze, ve které byly použity jak historické, tak zcela nové fotografie. více ] »
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[09.05.16] více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
[13.05.15] Spolek Scriptorium se zúčastní knižního veletrhu Svět knihy 2016
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »