Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

Připravujeme:
[09.06.19]
Jakub Češka, Marek Ďurčanský, Petra James, Holt Meyer (eds.)

Schizofrenická historiografie. Literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století

Kniha přináší příspěvky z konference pořádané před 2 lety v Nymburce. Tematickou osu tvoří mnohotvárnost styčných ploch mezi Hrabalovou tvorbou a historií / historiografií. Badatelé se věnují spisovatelovu přístupu k různým historickým obdobím, postavám, specifickým kulturám a prostředím apod. Stranou nezůstává ani středoevropský kontext díla, včetně např. způsobů osvojování hrabalovské tvorby konkrétními kulturami v dnešní době (Polsko). Kniha se skládá z bloku historického, který komparuje vybrané historické události v Hrabalově podání v dochovaných pramenech, a bloku literárněvědného, který postihuje svébytnou imaginativní (a/nebo imaginární) historii v Hrabalově díle. Klíčový význam přináleží autorské hře s vlastní identitou, což má mj. vyjádřit hlavní název knihy „Schizofrenická historiografie“. Kniha vyjde na začátku července 2019.

bude vydáno 2019, A5, brožovaná, 228 stran
počet černobílých vyobrazení: 25
náklad: 350 výtisků, cena 231.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-79-2
[09.06.19]
Stanislava Musilová

Žena za katrem. V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století

Monografie nabízí detailní rozbor kriminality žen v období zhruba 1850-1914, v prvním sledu pomocí kvantifikace (sledování sociální, geografické či demografické predispozice odsouzených žen). Data jsou představena pomocí grafů. Na základě studia trestních spisů je pak ženská kriminalita jako genderový jev zasazena do rámce dobových diskurzů (emancipace, modernizace), ale i do rámce komunikačních strategií a sociálních sítí a vazeb kriminalizovaných žen. Publikace je 23. svazkem řady STUDIA HISTORICA, vydávané FILOZOFICKOU FAKULTOU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem, která ji také distribuuje. Kniha vyjde na začátku července 2019.

bude vydáno 2019, B5, vázaná, 208 stran
počet barevných vyobrazení: 11
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-88013-80-0
[16.05.19]
Veronika Stachurová Kucrová

Dolnobřežansko: pohled do krajiny 16.–19. století

Kniha se věnuje vývoji kulturní krajiny na panství Dolní Břežany v raném novověku, sleduje zejména tři důležité prvky: vývoj intravilánu vsí na Dolnobřežansku (Březová, Zvole, Dolní Břežany, Okrouhlo, Zlatníky, Libeř, Podloučí, Zahořany aj.), proměny krajiny mimo zastavěné plochy (zejm. lesy) a konečně objekty v krajině (kaple, dvory, rybníky štěpnice aj.).

bude vydáno 2019, A5, vázaná, 168 stran
počet černobílých vyobrazení: 75
náklad: 1400 výtisků, cena 198.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-82-2
NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY ZE SCRIPTORIA V ROCE 2018
[08.02.19] více ] »
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
[09.05.17] Vážení příznivci, jako minulý rok nás opět najdete na knižním veletrhu Svět knihy 2017
[07.05.17] Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[09.05.16] Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »